HRVATSKO KATOLIČKO DRUŠTVO PROSVJETNIH DJELATNIKA

Objava: 19.11.2015

Godine 2003. HKDP-a smo registrirali u gradu Sisku kao samostalna udruga koja ima svoj statut, matični broj, tekući račun i žig.

U članku 1. našeg statuta je zapisano: „HKPD jest strukovno, privatno, vjerničko društvo u katoličkoj Crkvi.

Društvo okuplja djelatnike u izobrazbi i odgoju radi razmjene iskustava, duhovnog i strukovnog napretka članova i zajedničkog djelovanja kako bi što bolje služili onima koji su nam povjereni i svjedočili za općeljudske vrijednosti u svijetu Kristovog nauka i njegova primjera.

U svom radu Društvo će se nadahnjivati životom vjere svetog Kvirina Sisačkog, zaštitnika grada Siska, svetog Nikole Tavelića, zaštitnika hrvatskog naroda i blaženog Alojzija Stepinca, čuvara vjere hrvatskog naroda te se stavlja pod njihovu nebesku zaštitu“.

Kao udruga imamo sastanke svake četvrte srijede u mjesecu, osim za vrijeme ljetnih i zimskih školskih praznika.

Udruga obavlja više djelatnosti:

  • Karitativne: prikupljamo sredstva ili hranu potrebitima, uključujemo se u karitativni rad župe.
  • Molitvene: svaki sastanak započinje molitvom blaženog Ivana Merza i nekom izabranom molitvom.
  • Pružanje besplatne poduke učenicima slabijeg imovnog stanja – i to na način da na tu poduku djeca dolaze pojedinim članovima Društva kući jer nisu stvoreni uvjeti za organiziranu poduku.
  • Organiziramo tribine

Osim članova prosvjetnih djelatnika imamo i potporne članove, tj. osobe koje nisu prosvjetni djelatnici ali su aktivni članovi udruge, Te počasne članove imenuje skupština na prijedlog ravnateljstva.

Sastanke održavamo u dvorani Pastoralnog centra „Petar Žagmeštar“ i sve svoje aktivnosti vezali smo uz župu.

U radu nailazimo na potporu župnika u ostvarivanju planiranih djelatnosti u Crkvi (tribine, hodočašća, susreti).

Članovi HKDPD-a su: Ljerka Linde, Ljerka Lovrenić, Vera Bašić, Davorka Bašić, Marija sabljić, Dragica Gugić, Antonija Tomazinić, Branka Frković, Marina Kolar, Marija Mikulić, Mira Likarević, Anica Potkonjak – predsjednica.

Obraćamo se svima onima koji žele pristupiti našoj udruzi da se jave jer su uistinu dobrodošli kako bismo bili brojniji i kako bismo još uspješnije mogli obavljati svoje planirane zadaće ojačani novim i mladim snagama kao i potpomognuti njihovim svježim idejama.

Anica Potkonjak, predsjednica