Župni list

Objava: 16.10.2015

Kapelan Matija Stepinac pokrenuo je župni list župe Uzvišenja Sv. Križa god. 1967. pod naslovom “Svijetli akordi”. Nažalost, izašao je samo jedan broj. Tiskan je na šest stranica, formata A4 u sisačkoj tiskari “Joža Rožanković" u 1000 primjeraka.

Kapelan Mato Dukić (1970.-1972.) nazvao je župni list “Zajednica župe Sv. Križa”. Tijekom 1971. izašlo je nekoliko brojeva na četiri stranice, formata 14 x 21 cm. Umnažan je ciklostilom u Zagrebu kod č.ss. Naše Gospe u Primorskoj 20.

Kapelan Marijan Franjčić (1977.- 1983.). priredio je sa suradnicima tijekom 1979. godine list pod naslovom “Mi danas". izdano je najmanje 5 brojeva Format je A-4, na 20 do 30 stranica. Urednica je Franciska Šakić, crteže su radili Drago Medved i Emica Gobac, lektori su Mario i Severin. Umnažan je ciklostilom Bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu.

Kapelan Jakov Golomeić (1993.-1999.). dao je ime listu “Križ ljubavi”. Većina brojeva ima format 17 x 24 cm i izlazi na tridesetak stranica. U prvoj godini izlaženja (1996.) izašla su 4 broja, u drugoj godini, kao i trećoj (1998.) izašla su po 4 broja, a u posljednje dvije godine po dva dvobroja. U uredničkom vijeću su uz kapelana Golomeića još desetak mladih sisačkih vjernika. List je tiskan u Sisačkoj tiskari u nakladi od 500 primjeraka. Za vrijeme kapelana Jakova Golomeića izdano je 15 brojeva lista “Križ ljubavi”.

Novi kapelan Antun Sente koji dolazi u župu u kolovozu 1999., nastavlja djelo svoga prethodnika. U prosincu 1999. izdaje 16. broj “Križa ljubavi". Glavni i odgovorni urednik je župnik Alojzije Petranović. Naklada je povećana na 700 primjeraka.

Tijekom 2000. godine izašao je samo jedan broj lista, tijekom 2001. dva broja, od toga jedan dvobroj (19-20). Tako je nastavljeno i sljedećih godina, no u svibnju 2004. izašao je 25. broj i to posljednji broj ovoga tipa lista “Križa ljubavi”. Format ovoga lista je 17 x 24 cm, sadrži oko 30 stranica, tiskan je u prosječno 700 primjeraka. Glavni i odgovorni urednik je sam župnik Alojzije Petranović, urednica Marija Zaloker, a u uredničkom vijeću su angažirani mladi župljani s kapelanom. Lektori su profesori Boško Zelić i Ivanka Palac. List je tiskan u Sisku u tiskarama “Tiskara Sisak d.d.” i “Art Libris” Sisak.

Dolaskom novoga župnika Dragutina Toplaka (2004.-2007.) mijenja se u potpunosti župni list “Križ ljubavi”. To je sada mjesečnik formata 15 x21cm bez korica na 4 stranice. Nastavlja redne brojeve pa je za rujan 2004. izašao broj 26. Međutim, list donosi uglavnom samo župne vijesti za sljedeći mjesec. Kasnije je formirano uredničko vijeće koje je zajedničko pripremalo sadržaj lista. Do ožujka 2007. izašlo je ukupno 46 brojeva. U ljeto te iste godine župnik Toplak je premješten, a njegov nasljednik mr. Antun Sente ml. (2007.-2012.) u ožujku 2008. godine izdaje 47. broj „Križa ljubavi“ u nakladi od 600 primjeraka. Glavni urednik je Zoran Crljenica. Do kolovoza 2012. godine, kada je mr. Sente premješten, izašlo je ukupno 19 broja, od čega tri puta dvobroj.

Župnik Ivica Mađer (2012.-2013) i urednik Zoran Crljenica priredili su s angažiranim suradnicima i članovima uredničkog vijeća dva broja župnog lista „Križ ljubavi“ (naklada 600 kom.). Tradiciju svojih prethodnika nastavlja i sadašnji župnik Marko Karača (2013.- ) glavni i odgovorni urednik te Zlatko Crljenica. Priredili i izdali dvanaestnaest brojeva (69-80). List je tiskan u tiskari „Ekološki glasnik“ u D. Lomnici i VŽ2-GRAF d.o.o., Velika Gorica  u nakladi od 300 primjeraka na 48 str., formata 16,5x23 cm.