ŽUPNA VIJEĆA

Objava: 16.10.2015

Župno pastoralno vijeće (ŽPV)

je župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi.

Prema Nadbiskupovim odredbama župnik ustanovljuje ŽPV. Članove potvrđuje Nadbiskup. Mandat članova ŽPV-a traje pet godina. Po isteku mandata pojedinac može biti ponovno izabran. ŽPV-em predsjeda župnik koji saziva sjednice. To može učiniti i tajnik ŽPV-a, ako ga župnik ovlasti.

Pravo izbora ima svaki župljanin, koji je navršio 18 godina i primio sakramente kršćanske inicijacije. Pravo biti izabran ima svaki župljanin koji je u punom zajedništvu s Katoličkom Crkvom, te se odlikuje čvrstom vjerom, ispravnim životom i razboritošću.

Glavne zadaće ŽPV-a su:

  • proučava stvarne prilike u župi, a nadbiskupske pastoralne planove prilagođuje svojim prilikama, njih provodi i provjerava;
  • planira, priprema i provjerava pastoralno djelovanje u župi i među- župnom prostoru;
  • teži zajedničkom pastoralu po planu Biskupije
  • u duhu jedinstva i zajedništva potiče u župi različite karizme i službe;
  • prije svega podupire molitvu i djelo za rast duhovnih zvanja.

Članovi Župnog pastoralnog vijeća:

Juraj BRLIĆ, Zvonko POLANŠĆAK, Antun GREGEC, Ankica POTKONJAK, Pero GRGIĆ, Monika PRANJIĆ, Ivica KOVAČIĆ, Mile SIČAJA, Iva KUS, Robert SUNTEŠIĆ, Ines MARIĆ, Antun TEPERT, Kornelija MAROVIĆ, Zvonko VULETIĆ, Nikolina MESIĆ, Ivan ZABREŠĆAK, Slaven NOVINC, Marija ZALOKER, Vjekoslav NOVOSEL, s. Karla Marija IVANČIĆ

 

Župno ekonomsko vijeće (ŽEV)

je ustanovljeno od župnika kao tijelo sudjelovanja vjernika u upravljanju župnim ekonomskim dobrima.

ŽEV ima slijedeće zadatke:

  • pomaže župniku u pripremi redovitog i izvanrednog župnog predračuna, naznačuje predvidive izdatke za razne djelatnosti i način njihova pokrića;
  • pregledava i odobrava na kraju svakog pothvata blagajničke knjige, odnosnu dokumentaciju kao i završni račun;
  • daje mišljenje o izvanrednim pothvatima župe; to mišljenje treba biti dostavljeno Nadbiskupskom duhovnom stolu u molbi za odobrenje odnosnog pothvata;
  • brine se o čuvanja isprava i dokaznica na kojima se temelji pravo župe na dobra.

ŽEV Katedralne župe Uzvišenja Sv. Križa je sastavljeno od župnika i pet članova, koje je imenovao župnik nakon što je saslušao mišljenje Župnog pastoralnog vijeća. Mandat članovima ŽEV-a traje tri godine, a njihov mandat može biti obnovljen. ŽEV ima samo savjetodavni, a ne odlučujući karakter.

Članovi Župnog ekonomskog vijeća:

Đuro KOVAČIĆ, Robert PALJUŠI, Boris PRPIĆ, Marija ZALOKER