Betlehemsko svjetlo i ove godine u Katedrali
Betlehemsko svjetlo i ove godine u Katedrali

Više
Postavljanje borova
Postavljanje borova

Više
Preminula je časna sestra Silva Pokos
Preminula je časna sestra Silva Pokos

Više
Pastoralne aktivnosti Katedralne župe u Došašću
Pastoralne aktivnosti Katedralne župe u Došašću

Više
Nedjelja zahvale za Božja dobročinstva
Nedjelja zahvale za Božja dobročinstva

Više
Zaziv Duha Svetog na početku školske godine
Zaziv Duha Svetog na početku školske godine

Više
Časne sestre u župi
Časne sestre u župi

Više
Svetkovina Uzvišenja svetog Križa 2020.
Svetkovina Uzvišenja svetog Križa 2020.

Više
Treći dan duhovne priprave za Križevo
Treći dan duhovne priprave za Križevo

Više