Postavljanje borova
Postavljanje borova

Više
Preminula je časna sestra Silva Pokos
Preminula je časna sestra Silva Pokos

Više
Pastoralne aktivnosti Katedralne župe u Došašću
Pastoralne aktivnosti Katedralne župe u Došašću

Više
Nedjelja zahvale za Božja dobročinstva
Nedjelja zahvale za Božja dobročinstva

Više
Zaziv Duha Svetog na početku školske godine
Zaziv Duha Svetog na početku školske godine

Više
Časne sestre u župi
Časne sestre u župi

Više
Svetkovina Uzvišenja svetog Križa 2020.
Svetkovina Uzvišenja svetog Križa 2020.

Više
Treći dan duhovne priprave za Križevo
Treći dan duhovne priprave za Križevo

Više
Drugi dan duhovne priprave
Drugi dan duhovne priprave

Više