NOVI SVEĆENICI U ŽUPI

Objava: 28.08.2016

U nedjelju 28. kolovoza 2016. pozdravili smo preč. Milana Begića koji je preuzeo službu supsidijara, odnosno duhovnog pomoćnika na župi te vlč. Roberta Jakicu koji je prošle liturgijske godine bio na đakonskom praktikumu u župi, a sada je preuzeo službu župnog vikara i već ga poznajemo.

Preč. Milan Begić rođen je 2. ožujka 1940. godine u Staroj Rijeci u Banjolučkoj biskupiji. Školu je polazio u rodnom mjestu, Ljubiji, Zagrebu i Đakovu. Bogosloviju je završio u Đakovu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1965. godine u Staroj Rijeci u Banjolučkoj biskupiji. Bio je na službi u Glamoču, Dragalovcima, Vrbanjcima, Bosanskoj Dubici i Hrvatskoj Dubici gdje je službovao preko trideset godina. Dekretom od 26. ožujka 2012. godine Sisački biskup ga je imenovao kanonikom Stolnog Kaptola Sv. Križa, a 10. rujna kanonikom kantorom. Viđali smo na ga na misnim slavljima koja su predvodili kanonici. Kao supsidijar biti će duhovni pomoćnik župniku. Kako je to sam objasnio - po crkvenom zakonu već treba biti u mirovini, ali s obzirom na okolnosti dok god bude mogao pomagati će na našoj župi.