Nedjelja caritasa

Objava: 12.12.2021

Upalili smo i treću adventsku svijeću. Ove nedjelje je i nedjelja caritasa pa smo prikupljali i namirnice za obiteljske pakete koje ćemo podijeliti korisnicima našeg župnog caritasa.