Časne sestre u našoj župi

Objava: 05.09.2021

Ponovno u župi nakon dužeg vremena imamo čak četiri časne sestre. S nama su i dalje sestre Hijacinta Matanović, koja se brine o prvopričesnicima i vjeroučiteljica je u srednjoj školi te Mateja Faltak, ravnateljica dječjeg vrtića u Selima. Nova sestra je Paula Puzjak, koja je preuzela sviranje, a nova/stara sestra je Mihaela Lažeta, koje se sjećate kao naše sakristanke u Katedrali. Sestre su veliki blagoslov svakoj župi, a mi smo imamo sreću da dugi niz godina sestre aktivno djeluju u našoj župi. Neka dragi Bog blagoslovi njihov rad i život.