Podjeljeni paketi korisnicima Župnog caritasa

Objava: 23.12.2020

Zahvaljujući dobrim ljudima i volonterima korisnici našeg Župnog caritasa dobili su obiteljske pakete i za ovaj Božić. Hvala svima koji su pomogli!