Sekundicija vlč. Tomislava Vojvodića

Objava: 17.08.2020

3. srpnja naš dotadašnji đakon Tomislav Vojvodić slavio je svoju mladu misu u rodnoj župi Loborika kod Pule. Nakon toga 12. srpnja 2020., u našoj župi je slavio sekundiciju, drugu mladu misu, s obzirom da je s nama proveo svoj đakonski praktikum. Kao župna zajednica poklonili smo mu kalež koji je koristio na sekundiciji. Vlč. Tomislav odlazi na studij u Rim i želimo mu sve najbolje na njegovom svećeničkom putu uz nadu da će nas se kao župne zajednice sjetiti kod svetih misa koje će služiti.