Pomoć korisnicima Župnog caritasa

Objava: 20.03.2020

Naš Župni caritas zajedno s Caritasom Sisačke biskupije i dalje pomaže našim najugroženijim župljanima uvažavajući sve preporuke zaštite.