40 dana za život

Objava: 04.03.2020

Na Čistu srijedu započela je korizmena molitvena akcija "40 dana za život" i svi koji želite možete se pridružiti vjernicima u molitvi pred Općom bolnicom "Dr. Ivo Pedišić".