PRIZNANJE VOLONTER GODINE GRADA SISKA

Objava: 04.12.2015

Naš Župni caritas već pet godina predlaže gradu Sisku osobe koje su se iskazale u volonterskom radu tekuće godine za priznanje „Volonter godine Grada Siska“.

Tako je 2011. godine priznanje dobila Milica Rabatić, 2012. godine Marija Ivšić, 2013. godine Rozvita Baljak, a 2014. godine priznanje dobio Ivan Zabreščak.

Ove godine predložena je gđa. Slavica Voloder koja se osim u redovitom radu našeg Župnog caritasa istaknula i davanjem instrukcija djeci čije su obitelji korisince caritasa. 

Priznanje je gđa. Slavica primila u Gradskoj vijećnici 4. prosinca 2015. godine iz ruku gradonačelnice Kristine Ikić Baniček. 

Čestitamo gđi. Slavici i vjerujemo da će i dalje vrijedno sudjelovati u radu Župnog caritasa.

Na fotografijama možete vidjeti i prijašnje dobitnike priznanja.