Od 28. studenog do 5. prosinca 2021

Objava: 28.11.2021

 

1. NEDJELJA

DOŠAŠĆA

28. studeni

 

 

  8.00  †  Željko i ob. Gromača, Marušić i Jakovac

10.00   -  Za sve župljane žive i preminule

11.30  †  Josip i Katarina Ferenčić

19.00  †  Ljubomir i Zorica Martinjak

 

Ponedjeljak

       29. studeni

 6.00   †  Katarina Devčić

 6.45   

19.00  †  Ivan Židan; Srećko Barlović (sprovodna)

Utorak

        30. studeni

Sv. Andrija,

apostol

  6.00    

  6.45  

19.00  †  Marin Vidović; Nada i ob. Gazibara; Kata Cvetnić

           -   Na nakanu sv. Josipu

           

Srijeda

        1. prosinac

  6.00    

  6.45 

19.00  †  Stjepan Mravinec; Ana i Ivo Majcen
          

Četvrtak

2. prosinac

 

  6.00  †   Katarina Car

  6.45 

19.00  †  Nikola i Anka Gjaić

Petak

3. prosinac

Sv. Franjo Ksaverski

  6.00    

  6.45   

19.00  †  Bitor Paljuši; Imbro i Agata Kovačević

           -  Na nakanu sv. Josipu

             

 

 

Subota

        4. prosinac

Sv. Barbara

 6.00   † Alojzije Petranović

 6.45    

19.00     Misu predvodi biskup Vlado Košić

           -  Na nakanu Duhu Sv.

 

 

2. NEDJELJA

DOŠAŠĆA

5. prosinac

 

 

  8.00 

10.00   -  Za sve župljane žive i preminule

11.30  -   Na nakanu sv. Josipu

19.00  †  ob. Štajduhar