Od 25. srpnja do 1. kolovoza 2021.

Objava: 25.07.2021

 

17. NEDJELJA

KROZ GODINU

25. srpanj

 

 

  8.00  †  ob. Belčić, Peterkač, Šemper

10.00   -  Za sve župljane žive i preminule

19.00  †  ob. Dvorneković

 

 

Ponedjeljak

       26. srpanj

  Sv. Joakim i Ana

 

 19.00  †  Ana Apari

            

Utorak

        27. srpanj

   

            

19.00  †  Josip Pokas; Ana Gjaić

           -   na nakanu

  

Srijeda

       28. srpanj

 

19.00  †  Ivan Židan
          

Četvrtak

29. srpanj

      Sv. Marta  

 

19.00  -  Na nakanu Duhu Svetom

Petak

30. srpanj  

           

19.00  †  Ljubica i Drago Bjelokorov

 

 

Subota

   31. srpanj

Sv. Ignacije Lojolski

 

19.00 †  ob. Cestarić i Vindiš

 

18. NEDJELJA

KROZ GODINU

        1. kolovoz

 

  8.00  

10.00   -  Za sve župljane žive i preminule

19.00  †  Marija i Ivan Ivanušić, Nada Prevarek, Jula Šustić