Od 21. do 28. veljače 2021.

Objava: 20.02.2021

SVETE MISE U PASTORALNOM CENTRU ŽUPE

 

 

1. KORIZMENA

NEDJELJA

21. veljača

 

 

 

  8.00  †  Marija i David Gotal

10.00  -- župna nakana

11.30 

19.00  †  Ana i ob. Lugarić, Katica i ob. Đuračić

 

Ponedjeljak

22. veljača

 

 

19.00  †  Pero i Ljubica Dujmenović

          

                  

Utorak

23. veljača

 

  7.00

18.30      POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA 

19.00  †  ob. Šegota i Kolak; Petar i Ljuba Ljubičić;

               Jerko, Kata i Janja Komljenović i Kata Briševac

                 

Srijeda

24. veljača

 

  7.00 

19.00  -  Na nakanu
 

Četvrtak

25. veljača

  7.00    

19.00  †  Franjo i ob. Kahlina   

 

Petak

26. veljača

  7.00

18.30    POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA

19.00    Na nakanu

 

 

Subota

27. veljača

 

   

19.00  †  Franko Gugić

2. KORIZMENA

NEDJELJA

28. veljača

 

 

 8.00  †  ob. Tomljanović  

10.00  -- župna nakana

11.30  †  Ante i Slavica Vuletić

19.00  †  Mila i Duško Ivčić