Od 16. do 23. veljače 2020.

Objava: 15.02.2020

 

5.NEDJELJA KROZ GODINU

16. veljača

 

 

  8.00   †   Mate Dumić

10.00   --  župna nakana

11.30   †   Milka Raužan

19.00   †   Drago i Nada Zgurić

 

Ponedjeljak

17. veljača

 

          

19.00  †   Ana Apari

       

Utorak

18. veljača

 

  7.00  

19.00  †   Mile, Manda i Tomo Krakar; Ilija i Marija Štimac;

                Veronika Špišić; Jerko, Kata i Janja Komljenović i

                Kata Briševac; Ivan i Vera Sušnik; Anđelka Ćorković

           --  na nakanu Duhu Svetom, na nakanu

      

Srijeda

19. veljača

 

  7.00  
19.00  †   Jozefina Paljuši

 Četvrtak

20. veljača

 

  7.00   †  

19.00   †  Josipa Jetrić          

Petak                     

21. veljača

 

  7.00   --  Na nakanu

19.00   †   Blaženka Šegota; Biserka Draksler; Joso Hodalj;

                 Jagica i ob. Vranić; Drago i ob. Rajić i Markota

             -- na nakanu Duhu Svetom

     

Subota

22. veljača

KATEDRA SV. PETRA

 

10.00      Misa u Domu za starije i nemoćne

19.00  †  Marija i David Gotal

 

 

7. NEDJELJA KROZ GODINU

23. veljača

 

 

  8.00  †   Adam Kolar

10.00  --  župna nakana

11.30  †   Franko Gugić; na nakanu

19.00  †   Vera Štampalija

 

 

Na misama koje predvodi gospodin Biskup, svećenik prikazuje misu na prijavljenu nakanu, ali ih ne izgovara na glas za vrijeme mise.
U slučaju krivo napisanog imena ili prezimena vaših nakana i eventualni izostanak imena napomenite župniku, kapelanu ili časnoj sestri
u sakristiji kako bismo ispravili pogrešku. Hvala na razumijevanju.