Od 25. listopada do 1. studenog 2019.

Objava: 24.10.2020

30. NEDJELJA

KROZ GODINU

25. listopad

 

 

  8.00   --  Angelina Lukačević

10.00   --  župna nakana

11.30   --  Na nakanu       

19.00   †   Ana Apari

 

Ponedjeljak

26. listopad

 

 

19.00   †   ob. Burazin i za Duše u čistilištu i na nakanu Sv. Josipu

                   

Utorak

27. listopad

 

  7.00    †  Stjepan i Katica Komes  

19.00    †  Ljubica Car, Ivan i Katica Hanjec; Đurđa i Joso Kožuh;

                ob. Burazin i Milardović; Mara, Stjepan i ob Radić,

                Vujić i Slaviček; Kata Cvetnić

            --  za Duše u čistilištu, na naknu sv. Josipu, na nakanu   

 

Srijeda

28. listopad

Sv. Šimun i Juda Tadej, apostoli

  7.00    

19.00   na nakanu sv. Judi Tadeju
 

Četvrtak

29. listopad

 

  7.00  †  Ana Dumić

19.00  †  ob. Dvorneković

 

Petak

30. listopad

 

  7.00     

19.00  † Marija Kesić; Ivan i Ankica Karavanić; Stjepan Perković

              ob. Falica, Sokić – Gracalo, Kolić i Vukajlović

           --  za Duše u čistilištu          

 

 

Subota

    31. listopad

 

 

19.00  †  ob. Dobranić  

SVETKOVINA

SVIH SVETIH

1. studeni

 

  8.00  †  ob. Mravinac, Ilić i Smolčić

10.00  -- župna nakana       

19.00  †  Drago Skender

 

Napomena:

Na misama koje predvodi gospodin Biskup, svećenik prikazuje misu na prijavljenu nakanu, ali ih ne izgovara na glas za vrijeme mise.
U slučaju krivo napisanog imena ili prezimena vaših nakana i eventualni izostanak imena napomenite župniku, kapelanu ili časnoj sestri
u sakristiji kako bismo ispravili pogrešku. Hvala na razumijevanju