MISNE NAKANE od 29. ožujka do 05. travnja 2020. bit će odslužene bez sudjelovanja naroda

Objava: 28.03.2020

 

 

5. KORIZMENA NEDJELJA

29 ožujak

 

 

        Župna nakana          

    †  Ivana i Nikola Crnković; Krunoslav, Olga i Matija Pavlić;
        ob Burazin

 

                         

Ponedjeljak

30. ožujak

 

 

   --   Na nakanu

 

 

Utorak,

31. ožujak

 

 

    --  Na nakanu;
    †   Marica, Josip, Jagoda i Jakob Ćuk, Marija, Mijo i Stjepan
         Željeznik; ob. Kos, Marica Palaić i Ivan Cavrić;
         ob. Kukalj i Thian; Ivan i Ankica Krajačević

                                             

 Srijeda

1. travanj

 

 

    †   Martin i Katica Novković
    --  Na nakanu

 

Četvrtak

2. travanj

 

 

    †  Josip Tole i Željko Švarc
    --  Na nakanu Duhu Svetom

                

Petak

3. travanj

 

 

   †  Ante i Slavica Vuletić; Đuro Medunić; Đurđa i Joso Kožuh;
       Jagica, Franjo, Ana i Mijo Krkač i Marija Ančić; Ivan Krakar
       Helena i Rudolf Špišić;
  --   Na nakanu, na nakanu Duhu Sv.

                                         

Subota

4. travanj

 

 

   †  Neda Koščec; Bitor Paljuši

 

 

CVIJETNICA NEDJELJA MUKE GOSPODNJE

5. travanj

 

 

       Župna nakana

   †  Kata Ilić, ob. Mravinac i Smolčić; ob. Pavušek; Ivan Konjetić