Od 18. do 25. travnja 2021.

Objava: 17.04.2021

 

3. USKRSNA

NEDJELJA

       18. travanj

 

 

  8.00    † Ljuba, Petar i Zvonko Ljubičić i Marica Brkić

10.00   -  za sve župljane žive i preminule

11.30  † Mirko i Stažija Marić, Šimo i Dragica Komljenović

           -- Krštenje: Jakov Jurišić

19.00 

    

Ponedjeljak

19. travanj

 

19.00  †  Zlata Šabon

                         

Utorak

20. travanj

 

  7.00  †  Marija Milošić

19.00  †  Marija i Pavle Podolski; Na nakanu Duhu Svetom

                           

Srijeda

21. travanj

 

  7.00  -  Na nakanu Sv. Josipu

19.00  †  ob. Ivanković, Posilović i Šemper
 

Četvrtak

22. travanj

  7.00 

19.00  †  Marica Pavušek i ob. Rakarić

 

Petak

23. travanj

  7.00

19.00  †  Đurđa i Joso Kožuh

           -   Na nakanu Sv. Obitelji

 

 

Subota

  24. travanj

 

 

13.00      Krštenje: Marta Hermanović

19.00  †  Mirko Vašara

 

 

4. USKRSNA NEDJELJA

       25. travanj

NEDJELJA

 DOBROG PASTIRA

 

  8.00   † Ljuba, Pero, Ivo i Nikola Dujmenović,
               Ankica i Zvonko Šubić

10.00   za sve župljane žive i preminule

11.30   † Marijan Tomazinić

19.00   -  Na nakanu Duhu Svetom