Od 2. do 9. listopada 2022.

Objava: 01.10.2022

 

27. NEDJELJA

KROZ GODINU

2. listopad

 

 

 

  8.00  †  Frano, Ivo, Stipo, Mira i Mare Arabadžić

10.00      Za sve župljane žive i preminule

11.30  -- na nakanu za zdravlje

19.00  †  Božidar, Vilko i Ivka Papić

 

 Ponedjeljak

3. listopad

 

 

19.00  †  Merlino Šplajt

             

  Utorak

4. listopad

Sv. Franjo Asiški

  7.00      

19.00  †  ob. Arabadžić; ob. Varešković; Kate Likarević

          --  na nakanu sv. Josipu

                      

 Srijeda

5. listopad

Sv. Faustina Kowalska

 

  7.00  †  Zlata Polanščak

19.00  †  Bitor Paljuši

          --  na nakanu Duhu Sv.

         

Četvrtak

6. listopad

  7.00 

19.00  †  Lovro Bolun

 

Petak

7. listopad

BDM od Krunice

  7.00   

19.00  †  Željko Stojanović; Mara i Andrija Gloc; ob. Mašić;

          --  za Duše u čistilištu; na nakanu sv. Obitelji

 

 

  Subota

8. listopad

 

 

19.00  † Hanja, Sunča, Ivo, Mika, Milan, Maks, Ivo i Branko

 

 

28. NEDJELJA

KROZ GODINU

9. listopad

 

 

  8.00  †  Josip Josipović

10.00     Za sve župljane žive i preminule

11.30  †  Ivica Boltužić i ob. Alapić

19.00  †  Kolja Paljuši