Od 19. do 26. rujna 2021.

Objava: 21.09.2021

 

25. NEDJELJA

KROZ GODINU

19. rujan

 

 

  8.00   †  Ana i Miroslav Kovačević, ob. Ivanović i Gromača

10.00   -  Za sve župljane žive i preminule

11.30   †  Ivo Mežnarić i ob. Dižep

                Krštenje: Mauro Juričan

19.00   †  Ivan Konjetić

 

Ponedjeljak

       20. rujan

Sv. Andrija Kim i mučenici

 

 

 19.00  † Marija Grga

Utorak

        21. rujan

Sv. Matej,

apostol i evanđelist

   

  7.00  -  na nakanu 

19.00  † Zvonko i Marija Malbašić; Mirko i Kata Pravdić;

              Andrija, Marica, Mićo, Ivo i Ruža Orlić;

              Vesna Čingel; ob. Marčinko i Rogulja;

          --  na nakana za zahvalu, na nakanu            

Srijeda

        22. rujan

  7.00    

19.00  † Magda Janković, Kata i Mijo Majcen
          

Četvrtak

23. rujan

Sv. Pio, prezbiter

  7.00 

19.00  † Josip i Anica Kraljić

Petak

24. rujan

  7.00   

19.00  † Želimir Kenda; Mladen Kovačević

          --  na nakanu

        

 

 

Subota

   25. rujan

 

 

11.00     Krštenje: Karlo Krička

19.00 †  Stjepan Radić

 

 

26. NEDJELJA

KROZ GODINU

        26. rujan

 

  8.00   † Mila i Duško Ivčić

10.00   -  Za sve župljane žive i preminule

                Krštenje: Lucia Mahmutović

11.30   † Marija Dragojević

19.00  --  Na nakanu za zdravlje