Od 13. do 20. rujna 2020.

Objava: 12.09.2020

 

24. NEDJELJA KROZ GODINU

13. rujan

3. dan trodnevnice

 

 

  8.00   †   Milivoj Rogulja

10.00   --   župna nakana

19.00   †   Ljubica i Rafael Vezmar

 

Ponedjeljak

14. rujan

UZVIŠENJE SV. KRIŽA

  8.00   --  Na nakanu Sv. Križu; na nakanu Duhu Sv.

18.30       Molitva Večernje

19.00   --  MISU PREDVODI APOSTOLSKI NUNCIJ MONS.  

                 GIORGIO LINGUA
                     

Utorak

15. rujan

BL. DJEVICA MARIJA ŽALOSNA

 7.00    †   Stjepan Mavričević

19.00   †   Zlatko Blažević; Božo, Stipe i Zorka Vuletić;
                 Ljubica Orešković; Branko Lokas;
                 Irma i Želimir Mihelčić,  ob. Šalić i Marić;
           --   na nakanu, na nakanu

 

Srijeda

16. rujan

 

 7.00   --  Na nakanu za zahvalu

19.00  †  Nikola i Ivka Barbarić
 

Četvrtak

17. rujan

 

7.00    --  Na nakanu

19.00  †  Ivica, Josip i Josipa Barbarić

 

Petak

18. rujan

 

7.00    †  Željko Švarc; Josip Tole

           -- Na nakanu  

18.00      Vjenčanje: Valentina Kolić i Josip Sović

19.00  †  Zdravka Persoglia; Marija Grga; Josip Dragaš i

               Marija Vulić; ob. Butorac i Bertović

          --  Na nakanu, na nakanu

 

Subota

    19. rujan

 

 

19.00  †  Ivan Konjetić

       

25. NEDJELJA

KROZ GODINU

20. rujan

 

 

  8.00   † Stažija i Mirko Marić

10.00  -- župna nakana

11.30      Zaziv Duha Sv. za početak školske i vjeronaučne godine

            † Josip Vlahović

19.00   † Biter Beriša

    

Napomena:

Na misama koje predvodi gospodin Biskup, svećenik prikazuje misu na prijavljenu nakanu, ali ih ne izgovara na glas za vrijeme mise.
U slučaju krivo napisanog imena ili prezimena vaših nakana i eventualni izostanak imena napomenite župniku, kapelanu ili časnoj sestri
u sakristiji kako bismo ispravili pogrešku. Hvala na razumijevanju