2. VAZMENA NEDJELJA -- 23.4.2017.

Objava: 22.04.2017

 •    U četvrtak prije večernje mise u 18,30 klanjanje pred Presvetim.
 •    U subotu u 10 sati misa u Domu za starije i nemoćne.
   
 •    U subotu i nedjelju 29. i 30. travnja je susret Hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru.
     Uključimo u molitvu mlade naše katedralne župe i sve mlade naše domovine  koji će se okupiti na susretu u Vukovaru.
   
 •    Od 28. do 30 travnja trodnevna duhovna priprava u župi Galdovo i proslava zaštitnika župe.
   
 •    U subotu 10. lipnja hodočastit ćemo upoznavajući našu biskupiju u župe: Prelošćica,
     Gušće i Kratečko. Cijena putovanja i ručak je 100 kuna. Možete se prijaviti.
     Druga planirana hodočašća u ovoj godini možete pročitati na oglasnoj ploči.
   
 •    U nedjelju 30 travnja slavimo 3. VAZMENUNDJELJU.
     Mise su po redovitom nedjeljnom rasporedu.
   
 •    Kreativna radionica naše župe od srca zahvaljuje svima vama koji ste kupili prigodne radove
     koje su vrijedne članice izradile za Uskrsa.
   

                          Preporučujemo od katoličkog tiska: GlAS KONCILA… RADOSNA VIJEST…

                                                                                  i naš župi list „KRIŽ LJUBAVI“ .

 

Vaši: vlč. Robert, župni vikar;  preč. Milan Begić, supsidijari;

preč. Marko, katedralni župnik

 

tel. 044/523-196

www.svetikrizsisak.hr e-mail: sveti.kriz@hi.t-com.hr