26. studenoga: KRIST, KRALJ SVEGA STVORENJA

Objava: 25.11.2017

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: "Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.'

Tada će mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi? A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'

Zatim će reći i onima slijeva: 'Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i n dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!'

Tad će mu i oni odgovoriti: 'Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?' Tada će im on odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.' I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni" (Mt 25,31-46).

__________

 

»Skupit će se pred Njim svi narodi…« To će biti prizor svih prizora. Ljudi svih kontinenata i svih vremena, crni i bijeli, Izraelci i Arapi, Kinezi, Bolivijci, vjernici i nevjernici, krapinski pračovjek i civilizirani iz atomskog doba… Istina, ujedinjeni narodi, kakvih još nije bilo.

Zamislimo također i mnoštvo poglavara ovoga svijeta. Tu će biti vjerski vođe Buda, Konfucije, Muhamed ... velikani uma, Aristotel, Augustin, Toma Akvinac..., umjetnici, Michelangelo, Bethoven, Prešeren, Cankar ...vladari, Cezar, Napoleon, Hitler, Staljin…

Tamo će biti i oni, koji su bezumno skupljali oružje i mirno gledali milijune umiruće djece od gladi. Tamo će biti i Majka Terezija sa svojim sestrama, koje su s ljubavlju i besplatno brinule za najzapuštenije i najsiromašnije. Tamo će biti svi, koji su uništavali crnopute stanovnike naše zemlje, kao i svi, koji su se borili za njihova prava. Tama će davati odgovor svi, koji su gušili narodne manjine, a primit će priznanja svi, koji su se za njih zauzimali. One, koji su ubijali nerođena bića, potrest će Sučev glas: Želio sam biti rođen, a ubili ste me. Upravljačima sredstava za obavještavanje reći će: Bio sam gladan Istine, a hranili ste me lažima; žedan sam bio ljepote, a morao sam ispiti toliko vaše prljavštine; težio sam za visokim ciljevima, a vi ste mi pokazivali niskosti. Svi, koji su bilo kom uskratili neka prava: narodna, politička, kulturna, vjerska, gospodarska ili osobna, tada će shvatiti, da su ih uskratili Isusu. Svi, koji su se zauzimali za ta prava, otkrit će, da su se zauzimali za Isusa. Bit će naplaćena sva javna i tajna dobra djela, pa čak i čaša hladne vode.

»Odijelit će ih, kao što pastir dijeli ovce…« - Gospodine, s time si nam otkrio, da u onaj dan nećeš biti strogi Sudac, koji se ravna samo po zakonu, nego i dobri Pastir, koji se ravna po srcu. Zar nisi jednom rekao primjer o pastiru, koji je ostavio sve ovce, koje su bile na sigurnom, te otišao tražiti izgubljenu ovcu? Tako ju je dugo tražio, dok je nije našao. Radostan ju je stavio na rame i donio kući.

Neka taj primjer na dan Ujedinjenih naroda postane istina!