4. studenoga: 31. NEDJELJA KROZ GODINU (B)

Objava: 03.11.2018

Čitanje svetoga Evanđelja po Marku

 U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca koji je slušao njihovu raspravu. Vidjevši da im je dobro odgovorio, upita ga: "Koja je zapovijed prva od sviju?" Isus odgovori: "Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!" "Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih." Nato će mu pismoznanac: "Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga  više je nego sve paljenice i žrtve." Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: "Nisi daleko od kraljevstva Božjega!" I nitko se više nije usđ|ivao pitati ga (Mk 12, 28-34).

___________

 

Već na početku današnjeg Evanđelja nailazimo na riječ zapovijed.

Mnogom današnjem čovjeku ta je riječ odbojna. Tko i kojim pravom će mu netko zapovijedati ili zabranjivati? Slobodan je i ni od koga se ne da sputavati.

Govorilo je vino u bačvi: Hrastove daske i željezni obruči me sputavaju. To si ne dozvoljava. Želim biti slobodno. Uprlo se o stjenke i daske su popucale. Plemenita tekućina počela je curiti na tlo i miješati se sa zemljom. Vino se pretvorilo u zaudarajuću blatnu kaljužu. A bilo je namijenjeno za svadbenu gozbu i za oltar. A što je dovelo tako daleko? Nepromišljeni zahtjev za slobodom. Zaboravilo je, da mu daske i obruči upravo time, što ga sputavaju, čuvaju zdravlje i njegovu plemenitost.

A što nam današnje Evanđelje zapovijeda? Ljubav prema Bogu i bližnjemu. Na ta dva stupa oslanja se sve ostalo.

Nema dugo tome, kako je u jedan poznati novinar raspravljao, kako nas neprestano tuče devalvacija novca. Nastavio je, da nas još više tuče devalvacija moralnih vrednota. Oboje je tim presudnije, jer je međusobno povezano i neobuzdano se širi. U našem društvu sve više zaudara, napisao je, sve manje vrijedi poštenje, marljivost, osobna odgovornost, osjećaj za zajedništvo, jer ljudi sve manje cijene istinu, pravdu, vjernost; jer ne ispunjavaju preuzete obaveze…

Spomenuti novinar nije dalje ispitivao, što nas je dovelo tako daleko. Gdje se nalazi uzrok devalvacije nabrojenih i još nebrojenih moralnih kreposti? Ako bi se pitao možda bi došao do zaključka, da te vrednote zato među nama gube cijenu, jer smo odbacili njegovo vrhovno počelo – Boga. Zašto smo ga odbacili? Jer smo mislili, da nas sputava. A uistinu nam je čuvao zdravlje i plemenitost.

Iz vrhovnog počela svih vrednota izlaze obje zapovijedi koje proglašava Isus u današnjem Evanđelju. Ako se budemo držali tih dviju, ljubiti Boga i bližnjega, s njima će nam se vratiti i poštenje, marljivost, osobna odgovornost, osjećaj zajedništva i sve druge vrline.

Tada će prestati zaudarati. Vino će biti i za goste i za oltar.