ČASNE SESTRE MILOSRDNICE SV. VINKA PAULSKOG

Objava: 16.10.2015

Sestre Milosrdnice sv. Vinka Paulskog dolaze u Sisak 1926. godine. Kupljena je trošna kuća koju su sestre temeljito obnovile. Pored samostana sestre su sagradile novu zgradu koja će im služiti za školu. Već god. 1926. sestre su dobile dozvolu da otvore žensku stručnu školu, dječje zabavište, domaćinsku školu i školu za učenje glasovira. Domaćinska škola je zbog malog broja učenika god. 1930. bila ukinuta. Od god. 1930. sestre su držale internat za djevojke koje su u Sisku pohađale srednju školu.

Ratne 1943. godine vojska je zauzela veći dio sestarske škole a po svršetku rata bilo je sestrama zabranjeno baviti se školskom djelatnošću a školska zgrada im je nacionalizirana. Tako sestre ostaju bez prihoda i uhodanog rada. Prvo su pomagale u župi Sv. Križa a onda su 1951. do 1977. radile u sisačkoj bolnici. Od 1977 do 1994. sestre su primale djecu na čuvanje.

Od svoga dolaska u Sisak sestre milosrdnice su orguljašice i voditeljice crkvenog pjevanja. God. 1928. osnovale su crkveni pjevački zbor koji djeluje sve do rata.

 

 • Mirjana Turković, dipl. crkveni glazbenik
  predstojnica i sakristanka

  rođena u župi Sv. Franje Ksaverskog u Viduševcu.

  Do sada je vršila službe pastoralne suradnice u Velikoj Gorici, Brdovcu, Novoj Gradiški, Našicama, Oriovcu i HKM u Reutlingen u Njemačoj. U našu župu došla je sa službe provincijalne ekonome Zagrebačke provincije Bezgrješnog začeća BDM Družbe sestara milosrdnica.

  Od kolovoza 2009. na službi je u župi Uzvišenja Sv. Križa u Sisku.


   


   

 • s. Hijacinta Matanović, dipl. teologinja
  katehistica

  rođena u župi sv. Barbare u Jakšiću.

  Do sada je vršila službu vjeroučiteljice u školama u Zagrebu, Ludbregu i Novoj Gradiški.

  Od kolovoza 2017. na službi je u župi Uzvišenja Sv. Križa u Sisku.   


   

 • s. Krešimira Katarić, odgojiteljica

  rođena u župi sv. Terezije u Požegi.

  Do sada je vršila službu odgojiteljice u Sisku, Zagrebu, Ljubeščici i Zagrebu.

 • Od kolovoza 2016. voditeljica je Dječjeg vrtića sv. Marija Magdalena u Selima