Kapelani

Objava: 27.08.2016

183. ROBERT JAKICA, sin Milivoja i Ankice rođ. Borić, rođen je 4. svibnja 1984. godine u Sisku.

Dolazi iz župe Preobraženja Gospodnjeg u Petrinji. Završio je osnovnu školu i opću gimnaziju u Petrinji te osnovnu i srednju glazbenu školu u Sisku. Na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2009. godine. Teološke znanosti studirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Diplomirao je 4. prosinca 2015. godine.

Po rukama sisačkog biskupa mons. Vlade Košića zaređen je za đakona u župnoj crkvi sv. Lovre u Petrinji, 31. listopada 2015. godine, a za prezbitera u sisačkoj katedrali, 25. lipnja 2016. godine.

 

182. Mario Šagolj, 2015. – 2016.

181. Ivan Faletar, 2012. – 2014.

180. Mato Malekinušić, 2010. – 2012.

179. Mladen Vuk, 2009. – 2010.

178. Ivica Tomak, 2008.

177. Dominik Pleše, 2006. - 2007. 

176. Mirko Brlić, 2005. - 2007.

175. Antun Šogorić, 2003.- 2004.

174. Dražen Karačić, 2002.- 2003.

173. Antun Sente, 1999.-2002.

172. Jakov Golomeić, 1993.- 1999.

171. Mato Sukalić, 1987.- 1997. 

170. Vladimir Hren, 1983.- 1987.

169. Ivan Damjanović, 1979.- 1982.

168. Đuro Kopjar, 1977.- 1979.

167. Marijan Franjčić, 1977.- 1983.

166. Valentin Posavec, 1975.- 1977.

165. Ivan Topolnjak, 1974.- 1977.

164. Stjepan Matoić, 1973.- 1975.

163. Ilija Žugaj, 1972.- 1973.

162. Mato Dukić, 1970.- 1972.

161. Viktor Grbus, 1969.- 1970.

160. Petar (Božo) Odak, 1968.

159. Matija Stepinac, 1964.- 1969.

158. Franjo Vrbanić, 1961.- 1964.

157. Vladimir Stanković, 1957.- 1961