MLADI VOLONTERI U ŽUPNOM CARITASU
MLADI VOLONTERI U ŽUPNOM CARITASU

Više
MISIJSKA NEDJELJA
MISIJSKA NEDJELJA

Više
NAKIT IZ KREATIVNE RADIONICE
NAKIT IZ KREATIVNE RADIONICE

Više
HODOČASNICI U KATEDRALI
HODOČASNICI U KATEDRALI

Više
ĐAKONSKO REĐENJE U KATEDRALI
ĐAKONSKO REĐENJE U KATEDRALI

Hrvoje Zovko primio je red đakonata

Više
ZAHVALA ZA PLODOVE ZEMLJE
ZAHVALA ZA PLODOVE ZEMLJE

Zahvalili smo Bogu za primljene darove

Više
SASTANAK PASTORALNOG VIJEĆA
SASTANAK PASTORALNOG VIJEĆA

Više
ĐAKONSKO REĐENJE 15. LISTOPADA
ĐAKONSKO REĐENJE 15. LISTOPADA

Naš župljanin bogoslov Hrvoje Zovko primiti će red đakonata

Više
NAŠI ZBOROVI POZIVAJU NOVE ČLANOVE
NAŠI ZBOROVI POZIVAJU NOVE ČLANOVE

Više