SASTANAK PASTORALNOG VIJEĆA

Objava: 03.10.2017

U utorak 3. listopada susreli su se članovi pastoralnog vijeća sa župnikom preč. Markom Karačkom i župnim vikarom Vedranom Pejak-Pašičem kojom prigovom su se predstavili novi članovi župne zajednice - župni vikar te časne sestre Krešimira, Hijacinta i Mihaela. Ujedno se progovorilo o nadolazećem đakonskom ređenju, budućim hodočašćima te tekućim župnim aktivnostima i problemima.