OBNOVA KRSNIH OBEĆANJA

Objava: 06.05.2018

U nedjelju 6. svibnja, kao uvod u podjelu sakramenta Prve svete pričesti, naši prvopričesnici obnovili su krsna obećanja koja su za njih dali njihovi roditelji i kumovi na krštenju.

Sada već dovoljno odrasli da razumiju i sami mogu odgovoriti na pitanja o odricanju od zla i vjeri na što su ih pripremili naša časna sestra Hijacinta i njihove vjeroučiteljice Sanja, Natalija i Đurđica - odriču li se zavisti, svadljivosti, lijenosti i mržnje? Odriču li se svakoga grijeha, da žive u slobodi djece Božje? Odriču li se sotone, začetnika i vođe grijeha? Vjeruju li u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje? Vjeruju li u Isusa Krista, Sina njegova, Gospodina našega, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi zdesna Ocu? Vjeruju li u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? prvopričesnici su odgovarali svaki za sebe na glas potvrđujući želju i pristupanju sakramentu Prve svete pričesti.

Poseban je bio trenutak kada su predstavnici roditelja zajedno sa svojom djecom Tonka i Lucija Krakar te Marko i Saša Petak recitirali o krsnoj svijeći, a potom su svi roditelji pristupili našoj Uskrsnoj svijeći na kojoj su zapalili krsne svijeće svoje djece te im ih predali. Župniku preč. Marku Karači prvopričesnici su odgovorili da će tražiti od roditelja da i dalje s njim dolaze na svetu misu, kao i da će čuvati i njegovati prijateljstva među sobom, ali i s Bogom.

Pjesmom je misno slavlje uljepšao naš dječji zbor Križ ljubavi s voditeljima Terezijom i Bornom Brlić, dok su svi prvopričesnici zajedno s njima pjevali u glas.