Od 23. do 30 travnja 2017.

Objava: 22.04.2017

 

 2. VAZMENA NEDJELJA

23. travanj

 

 

  8.00   +   Ljuba, Pero, Ivo Dujmenović, Ankica i Zvonko Šubić

10.00        župna nakana

11.30   +   Đurđa i Joso Kožuh

19.00   --   Na nakanu

                          

Ponedjeljak

24. travanj

 

 

19.00  +    ob. Rakarić; Željka Mezej (sprovodna)

Utorak,

25. travanj

Sv. Marko evanđelist

  7. 00  --  Na nakanu

19.00   +   Klara Klarić; Ivan Mihalić,

            --   Na nakanu Duhu Svetom

                            

Srijeda

26. travanj

 

  7.00                                                                                                                                              

19.00   +  ob. Pavušek

 

Četvrtak

27. travanj

 

   7.00 

 19.00  +  Tomislav Franjić

                

Petak

28. travanj

 

  7.00  

19.00   +  Đula (ž), Slavica i Nevenka Apari;

                Boris Dukarić; Anto Bogeljić

            -- Za Duše u čistilištu

                          

Subota

29. travanj

Sv. Katarina Sijenska

djevica i crkvena naučiteljica

 

10.00       Misa u Domu za starije i nemoćne

17.00       Vjenčanje: Jure Vuletić i Vedrana Fried

18.00       Vjenčanje: Leo Havliček i Ana Stojaković

19.00  +   Mato Arabadžić

 

 

3. VAZMENA NEDJELJA 

30. travanj

 

 

  8.00   +  Đurđa i Ivo Dobrinić                

10.00   --  župna nakana

11.30   +   Krešimir Krutak

                 Krštenje: Ante Šegović; Maja Matijašević
                                  Lovro Pavlić; Jan Benceković

19.00   +   Helena i Rudolf Špišić

                                                                                                                                                                        

 

Napomena:

Na misama koje predvodi gospodin Biskup, svećenik prikazuje misu na prijavljenu nakanu, ali ih ne izgovara na glas za vrijeme mise.
U slučaju krivo napisanog imena ili prezimena vaših nakana i eventualni izostanak imena napomenite župniku, kapelanu ili časnoj sestri u sakristiji kako bismo ispravili pogrešku. Hvala na razumijevanju!