Od 18. do 24. ožujka 2018.

Objava: 17.03.2018

 

 

5. KORIZMENA NEDJELJA

18. ožujka

 

 

  8.00   †  Mira Basta

10.00   --   župna nakana

11.30   †  Kaja i Juro Pranjić

19.00   †  Krunoslav, Olga i Matija (m) Pavlić i ob. Sekulić

 

Ponedjeljak

19. ožujka

Sv. Josp, Zaručnik BDM

  7.00      MISA U SAMOSTANU ČASNIH SESTARA

            †  Josip i Olga Marić

18.30       Molitvu Večernje predmole kanonici

            †  Đuro Palaić i ob. Vukušić

 

Utorak

20. ožujka

 

  7.00   †  Marijana Rožanković; Milan i Danijela Jelić
            --  Na nakanu Gospi od Zdravlja

18.30        POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA   
19.00   †   Mara i Josip Kudlek i Josip Ilijević; Sanja Zgodić;
                Josip Budinski i Barica Peternac; Josip st. i ml. Cvetnić
                Joso i Đurđa Kožuh; Josip i Albina Keč; Kristijan i
                Josip Tupek; Klara, Julka i Tea Klarić; Mira Basta,
                Danica Basta Borić, Ivan Borić i Nada Leskovar
                                

Srijeda

21. ožujka

 

  7.00    †  Ružica Jedlička

19.00    †  Krešo Brajdić, Katarina Tominac, --- Na nakanu

      

Četvrtak

22. ožujka

 

  7.00   --  Zagovor sv. Josipa za Hrvatski Sabor i Vladu

18,30       Klanjanje pred Presvetim

19.00    †  Jela i Stanko Gloc
 

Petak

23. ožujka

 

 

  7.00   --  Za Duše u čistilištu

18.30        POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA

19.00   †  Marija, Zvonko i ob. Malbašić i Jelka Brkić;
                Velizar Persoglija
           --  Na nakanu Gospi od Zdravlja

 

Subota

24. ožujka

 

 

15,30 – 17,30    USKRSNA ISPOVIJED U KATEDRALI

17.30   †  ob. Babić i Onić

 

 

CVJETNICA NEDJELJA MUKE GOSPODNJE

25. ožujka

 

 

  8.00   †  Marko i Anica Arabadžić, Stjepan i Ana Josipović

10.00   --  Predvodi naš biskup Vlado

19.00   †  ob. Rukljač i Vukelić