Od 24. rujna do 1. listopada 2017.

Objava: 23.09.2017

 

 25. NEDJELJA KROZ GODINU

24. rujan

 

 

  8.00    †   ob. Kenda

10.00   --   župna nakana

11.30    †   Slavica, Nikola i Dražen Martić

19.00    †   ob. Kovačević i Antonić

                          

Ponedjeljak

25. rujan

 

 

19.00    --  Na nakanu za zdravlje

Utorak

26. rujan

 7.00    

19.00    †   Petar i Štefanija Bamburač; Stjepan Radić;

                  Josip Cvetnić

                 

Srijeda

27. rujan

Sv. Vinko Paulski

prezbiter

  7.00         MISA U SAMOSTANU ČASNIH SESTARA

             --  Na nakanu družbe Sestara milosrdnica i za nova
                  zvanja u družbi
11.00         Misa povodom Dana policije

19.00    †   ob. Novotny i Kral

 

Četvrtak

28. rujan

 

  7.00  

18.30        Klanjanje pred Presvetim

19.00    †  Nikola Novosel

            

Petak

          29. rujan

       Sv. Mihael,                       Gabriel
           i Rafael                       arkanđeli

 

  7.00     

19.00   †   Mile i Manda Krakar; Tomislav Košćec;
                 ob. Kozačinski i Židan; Jimi Kurfirst;
                 Brankica Cetinjan; Josip i Željko Ivšić; Mijo i
                 Jagica Brodarac, Mijo Kolarić i Mijo Mikočević
                 Na čast sv. Mihovilu; na nakanu za zdravlje

                           

Subota

      30.rujan

  Sv. Jeronim        

     prezbiter

 

          

10.00     Misa u Domu za starije i nemoćne

17.30     Vjenčanje: Željko Peček i Štefica Sigurnjak

19.00  †  ob. Gromača i Ivanović

        

 

26. NEDJELJA KROZ GODINU

1.listopad

 

  

  8.00   †  Franjo, Ivo, Mare, Mira i Stipo Arabadžić

10.00  --  župna nakana 

11.30   † Ivica Kuljanac; Jela i Ilija Golub;Pavle i Justina Režak

               Krštenje: Lucija Anđelić              

19.00   † ob. Cvekan

 

Napomena:

Na misama koje predvodi gospodin Biskup, svećenik prikazuje misu na prijavljenu nakanu, ali ih ne izgovara na glas za vrijeme mise.

U slučaju krivo napisanog imena ili prezimena vaših nakana i eventualni izostanak imena napomenite župniku, kapelanu ili časnoj sestri u sakristiji kako bismo ispravili pogrešku. Hvala na razumijevanju.