Od 15. do 22. srpnja 2018.

Objava: 14.07.2018

 

 15. NEDJELJA KROZ GODINU

15. srpanj

 

 

  8.00   †   Vinko Podnar i Danijela Karamatić

10.00   --   župna nakana
                  Krštenje: Ivano Prosenjak

19.00   †    Ana i Niko Vidović

                          

Ponedjeljak

16. srpanj

 

 

19.00   †   Andrija i Mara Gloc; Ante Bazina (sprovodna)
            --  Na nakanu

 

Utorak

17. srpanj

 

    

19.00   †  Dragutin Januš; Ana Kovačić i ob. Smirić;
                Boris Šegota; Milan Marković; Marinka (ž) Filipović,
           --  Na nakanu; na nakanu sv. Anti
                       

Srijeda

18. srpanj

 

    

19.00   †   Stanislav Podubski, Ana i Ivan Papić

 

Četvrtak

19. srpanj

 

    

19.00   †   Lovro Bolun

 

Petak

20. srpanj

 

 

19.00   †  Marija Žakman; ob. Stanišić; Emina Mujagić;
                Alojz i Tomo Grgurić; Danica i Rudolf Draženović;
                Hrvoje Varošanec; Branko Jagodić; Zvonimir Vogrinc
                i ob. Vogrinc i Bračko

 

 

Subota

   21. srpanj

 

 

12.00       Krštenje: Max Nedug

18.00       Vjenčanje: Alen Grubor i Tamara Stanić

19.00  †   Marko Briševac
    

 

16. NEDJELJA KROZ GODINU

22. srpanj

 

 

  8.00  †   ob. Dilber

10.00  --   župna nakana

                 Krštenje: Rita Rapić

19.00  †    Alenka Mioč - Rastovčan

           

 

 

Napomena:

Na misama koje predvodi gospodin Biskup, svećenik prikazuje misu na prijavljenu nakanu, ali ih ne izgovara na glas za vrijeme mise.

U slučaju krivo napisanog imena ili prezimena vaših nakana i eventualni izostanak imena napomenite župniku, kapelanu ili časnoj sestri
u sakristiji kako bismo ispravili pogrešku. Hvala na razumijevanju.