Od 16. do 23. srpnja 2017.

Objava: 15.07.2017

 

 15. NEDJELJA KROZ GODINU

16. srpanj

 

 

  8.00    †   Alojzije Petranović

10.00   --   župna nakana

19.00    †   ob. Stanišić

                          

Ponedjeljak

17. srpanj

 

19.00    †   Ana i Nikola Vidović

Utorak,

18. srpanj

 

 

19.00    †   Stanislav Podubski i Ana i Ivan Papić; Lovro Bolun

             --  Na nakanu

                 

Srijeda

19. srpanj

 

       

19.00    †   Alojz i Tomo Grgurić

 

Četvrtak

20. srpanj

     

19.00    †  Marko Briševac

            

Petak

21. srpanj

 

  

19.00   †  Ante, Manda i Katica Dilber; Marija Žakman;

                Štefanija i Ivan Podhraški; Emina Mujagić;

                Marko Ivanković i Joso Pavleka; Hrvoje Varošanec;

                Danica i Rudolf Draženović; Ivan Gašparić

            --  Na čast Duhu Svetom

                                          

Subota

22. srpanj

Sv. Marija Magdalena

 

 

10.00      Krštenje: Nikol Kocmanić

19.00  †   Alenka Mioč Rastovčan

 

 

16. NEDJELJA KROZ GODINU

23. srpanj

 

 

  8.00   †    Za Duše u čistilištu

10.00   --   župna nakana              

19.00   †    Danica Vukelić i Gordan Gojković

                                                                                                                                                                       

 

Napomena:

Na misama koje predvodi gospodin Biskup, svećenik prikazuje misu na prijavljenu nakanu, ali ih ne izgovara na glas za vrijeme mise.
U slučaju krivo napisanog imena ili prezimena vaših nakana i eventualni izostanak imena napomenite župniku, kapelanu ili časnoj sestri
u sakristiji kako bismo ispravili pogrešku. Hvala na razumijevanju