Od 18. do 25. lipnja 2017.

Objava: 17.06.2017

 

 11. NEDJELJA KROZ GODINU

18. lipanj

 

 

  8.00    †   Milivoj i Milan Rogulja

10.00   --    župna nakana

19.00    †   Alojzije Petranović

                          

Ponedjeljak

19. lipanj

 

 

19.00    †   Majda Vrkljan

 

Utorak,

20. lipanj

 

 7. 00 

19.00    †   Alojzije Petranović; Mile i ob. Sičaja; Klara Klarić;

                 ob. Draksler i Ana Vujčić; Alojzija (ž) i Jaroslav

                 Bernašek; Kata Cvetnić; Drago i ob. Rajič i Markota

 

Srijeda

21. lipanj

Sv. Alojzije Gonzaga, redovnik

  7.00      

19.00    †  Alojzije Petranović

 

Četvrtak

22. lipanj

 

  7.00   †   Mijo Vaistina

19.00   †   ob. Kenda

                

Petak

23. lipanj

Presveto Srce Isusovo

  7.00  

19.00   †  Ivan Liković i Etelka Gabriel, Marija i Ivan Banović,
               Luka Kisić, Andrija i ob. Tomčić, Ivan, Kata i Ivan
               Cvetnić, Ksenija Čerenko, Petar Šimunović
            -- Na nakanu

                                          

Subota

24. lipanj

Rođenje Svetog Ivana Krstitelja

 

10.00      SVEĆENIČKO REĐENJE

15.00      Krštenje: Jana Radaković

19.00  †  Ivan Štrkalj

 

 

12. NEDJELJA KROZ GODINU

25. lipanj

 

 

  8.00   †    Olga i Alojz Škerlj         

10.00   --    Misa za Domovinu – predvodi biskup Vlado

                   Krštenje: Matej Puljko

19.00   †    Marija i Josip Grudenić i ob. Brodarić

                                                                                                                                                                       

 

Napomena:

Na misama koje predvodi gospodin Biskup, svećenik prikazuje misu na prijavljenu nakanu, ali ih ne izgovara na glas za vrijeme mise.

U slučaju krivo napisanog imena ili prezimena vaših nakana i eventualni izostanak imena napomenite župniku, kapelanu ili časnoj sestri u sakristiji kako bismo ispravili pogrešku. Hvala na razumijevanju