Od 15. do 22. rujna 2019.

Objava: 14.09.2019

 

24. NEDJELJA KROZ GODINU

15.  rujan

 

 

  8.00   †   Milivoj Rogulja

10.00   --  župna nakana

11.00   †   Ivan Savinc 

                 Krštenje: Naomi Sarah Malić

19.00   †   ob. Weiss i Medek

 

Ponedjeljak

16. rujan

Sv. Kornelije i Ciprijan

  

19.00   †   Zlatko Blažević; Božo, Stipe i Zorka Vuletić

            

Utorak

17. rujan

 

  7.00
19.00   †   Marija Grga; Stjepan i Alica Škurtan

                 Željko i Martina Švarc, Josip i Slava Tole;

                 Lucija Vuletić; Miroslav Kovačević; †Miru

           --   Za Duše u čistilištu

 

Srijeda

18. rujan

 

  7.00  
19.00   †   Luka, Marijan i Veronika Tomičić

      

 Četvrtak

19. rujan

 

  7.00   †   Josip Vlahović

19.00   †   Ivan Konjetić   
 

 Petak                      20. rujan

Sv. Andrija Kim Teagon

 

 7.00    †  Ankica, Zvonko i Davorin Vlahinić

19.00   †   Zdravka (ž) Persolja; Biter Beriša; Josip Dragaš

                 Nikola, Milka i Ivan Mrđenović; ob. Mezak

            --  Na čast Presv. Trojstvu          

                 

Subota

21. rujan

SV. MATEJ

APOSTOL

10.00        Misa u Domu za starije i nemoćne

17.00        Krštenje: Mila Luka Butorac i Tena Musić

19.00   --  Na nakanu

 

 

25. NEDJELJA KROZ GODINU

         22. rujan

 

 

  8.00    †  Nikola, Dražen i Slavica Martić

10.00   --  župna nakana

11.30        Zaziv Duha Sv. za početak nove šk. i vjer. godine

             †  Vesna Čingel

19.00    †  Zvonko, Marija i ob. Malbašić

                                                                                                                                           

 

Na misama koje predvodi gospodin Biskup, svećenik prikazuje misu na prijavljenu nakanu, ali ih ne izgovara na glas za vrijeme mise.

U slučaju krivo napisanog imena ili prezimena vaših nakana i eventualni izostanak imena napomenite župniku, kapelanu ili časnoj sestri u sakristiji kako bismo ispravili pogrešku. Hvala na razumijevanju.