Od 19. do 26. studenog 2017.

Objava: 18.11.2017

 

 33. NEDJELJA KROZ GODINU

19.studeni

 

 

  8.00    †   Zvonimir Pujić

10.00   --   župna nakana

11.30    †   Josip Cvetnić

19.00   --   Na nakanu Duhu Svetom

                          

Ponedjeljak

20.studeni

 

 

19.00   †   Katica Dužić

 

Utorak

21.studeni

Prikazanje BDM

 

  7.00 

19.00   †  Amalija Pačić; Marija Klindić; Franjo Kostanjšek

           --   Na nakanu Duhu Svetom
 

Srijeda

22.studeni

Sv. Cecilija, mučenica

  7.00       

19.00    †  Željko Ivšić, Katica i Mijo Kovačić

             --  Na naknu Sv. Obitelji

Četvrtak

23.studeni

 

  7.00    †  Kata Pršić

18.30        Klanjanje pred Presvetim   

19.00    †  ob. Kukalj, Thian i Matijašić

        

             Petak

         24.studeni

Sv. Andrija Dung – Lac i drugovi mučenici

  7.00    †  Marija i Ivan Radić

19.00    †  Katica Dilber; Stjepan Mioković; Kata i Vinko Božić;
                MilicaTlanček, Ivanka i Mita (M) Vujić, Mato i Jela
                Nogalo; ob. Radić,  Lučan i Koprivnjak; Nevenka i
                Borivoj Gubenšek; Kata Baćun i Mijo Dumbović;
                Marija i Marica Vrbančić; Ljudevit, Dragica, Leopold
                i ob. Brezak; Katica Malović i Katarina Ivančić 

       

Subota

25.studeni

 Sv. Katarina, djevica i mučenica

          

10.00       Misa u Domu za starije i nemoćne  

19.00   †  Katarina i Ivan Vidaković

        

 

NEDJELJA KRISTA KRALJA

26.studeni

 

 

  8.00   †  Josip Ferenčić

10.00  --  župna nakana

11.30   †  Milan Vukelić

19.00   --  Misu predvodi naš biskup

             -- Na nakanu za zdravlje

 

 

Napomena:

Na misama koje predvodi gospodin Biskup, svećenik prikazuje misu na prijavljenu nakanu, ali ih ne izgovara na glas za vrijeme mise.

U slučaju krivo napisanog imena ili prezimena vaših nakana i eventualni izostanak imena napomenite župniku, kapelanu ili časnoj sestri
u sakristiji kako bismo ispravili pogrešku. Hvala na razumijevanju