Od 22. do 29. srpnja 2018.

Objava: 21.07.2018

 

 16. NEDJELJA  KROZ GODINU

22. srpanj

Sv. Marija Magdalena

 

  8.00   †  ob. Dilber

10.00   --  župna nakana
                 Krštenje: Rita Rapić

19.00   †  Alenka Mioč -- Rastovčan

                          

Ponedjeljak

23. srpanj

Sv. Brigita

 

19.00   †  Ivan Šoštarić, Marija i Đuro Valdec,

                Nikola i Katica Marčinko

          

Utorak

24. srpanj

 

   

19.00   †  Kristina i Drago Slijepčević; Ilija i Marija Klindić;
                Marko Ivanković i Joso Pavleka; fra Bono Prcela;
                Ivica Cerovec, Ivica Gašparić, Ivica Mikoč i
                Ivica Brođanac

          

Srijeda

25. srpanj

Sv. Jakov, apostol

     

19.00   †   Milan Turić

Četvrtak

26. srpanj

Sv. Joakim i Ana

 

19.00   †  Anka Mravinac i za Duše u čistilištu

Petak

27. srpanj

 

 

19.00   †  ob. Dvorneković; Ankica Cvetnić; Marija Pažur;
                Ljubica i Drago Bjelokorov
           --  Na nakanu Duhu Svetom

 

 

Subota

   28. srpanj

 

 

18.00      Vjenčanje: Mario Jajalo i Ines Crnko

19.00   †  Ivan Marković
    

 

17. NEDJELJA KROZ GODINU

29. srpanj

 

 

  8.00   †  Milan i Milivoj Rogulja

10.00  --  župna nakana

19.00   †  Danica Vukelić i Gordana Vojković

           

 

Napomena:

Na misama koje predvodi gospodin Biskup, svećenik prikazuje misu na prijavljenu nakanu, ali ih ne izgovara na glas za vrijeme mise.
U slučaju krivo napisanog imena ili prezimena vaših nakana i eventualni izostanak imena napomenite župniku, kapelanu ili časnoj sestri
u sakristiji kako bismo ispravili pogrešku. Hvala na razumijevanju.