Od 16. do 23. rujna 2018.

Objava: 15.09.2018

 

 24. NEDJELJA KROZ GODINU

16. rujan

 

 

   8.00   †    Vilk i Ankica Pavleka i Olgica Jurišić

10.00   --   župna nakana

11,30   --   na nakanu; -- Zaziv Duha sv. za poč. šk. i vj. godine

19.00   †    Stjepan i Alica Škurtan

                          

Ponedjeljak

17. rujan

 

 

19.00   †   Mira Antonović i Josip Podnar

 

Utorak

18. rujan

 

  7.00

19.00   †   Velimir i ob. Benić; Marija Grga; Josip Vlahović;

                 Josip Dragaš; ob. Butorac i Bertović; Denis Pešić;

                 Miroslav Kovačević; Ivan Gregorec;

                 Ljubica i ob. Orešković

             -- Na nakanu za zahvalu

                        

Srijeda

19. rujan

 

  7.00   †  

19.00   †   Ivan Konjetić

 

Četvrtak

20. rujan

 

  7.00    

19.00   †   Biter Beriša

 

Petak

21. rujan

Sv. Matej

apostol i ev.

  7.00   †  Jasna Atlija i Franjo Petković

19.00   †  Zdravka Persolja; Luka Marija i Veronika Tomičić;

                Đuro Šimičić; Kata Ivšić; ob. Sušnik, Vuletić i Kovačić

           --   Na nakanu            

 

 

Subota

     22. rujan

 

 

10.00    Misa u Domu za starije i nemoćne

11.00    Krštenje: Lana Legin, Ivan Haramija i Lukas Hajdinjak

13.00    Krštenje: Rita Somić

19.00  †   Zvonko, Marija i ob. Malbašić
    

 

25. NEDJELJA KROZ GODINU

23. rujan

 

   8.00  †   Milivoj Rogulja

10.00  --   župna nakana

11,30  †    Vesna Čingel

                 Krštenje: Kiara Lončar

19.00  †    ob. Medek  i Weiss

           

 

Napomena:

Na misama koje predvodi gospodin Biskup, svećenik prikazuje misu na prijavljenu nakanu, ali ih ne izgovara na glas za vrijeme mise.
U slučaju krivo napisanog imena ili prezimena vaših nakana i eventualni izostanak imena napomenite župniku, kapelanu ili časnoj sestri
u sakristiji kako bismo ispravili pogrešku. Hvala na razumijevanju.