Od 28. svibnja do 4. lipnja 2017.

Objava: 28.05.2017

 

 7. VAZMENA NEDJELJA

28. svibanj

 

 

  8.00   †   ob. Dvorneković i Kenda

10.00        župna nakana

11.30   †   Siniša Rukljač
                 Krštenje: Teo Blagić, Nika Sopić i Zara Krnjaić

19.00   †   Josip Budinski

                          

Ponedjeljak

29. svibanj

 

 

19.00  †    Ljubica, Ivan i Ruža Car

Utorak,

30. svibanj

 

 7. 00 

19.00   †   Petar Perković, Terezija i Ivan Antačić;

                 Mate i Luca Kurbaša; Marija i David Gotal;

                 Željko Škrinjarić, Jozo, Jaka i Jure Vuletić;

                 Janko Čukelj i Rozalija Gereci 

                       

Srijeda

31. svibanj

POHOD BL.

DJEVICE MARIJE

 

  7.00    †  Branka i Ivica Maraković

19.00  

Četvrtak

1. lipanj

Sv. Justin, mučenik

   7.00  †   Kata Pršić

 19.00  †   Jelica i Ivan Mandri

                

Petak

2. lipanj

 

  7.00  

19.00   †   Petar, Manda i Katica Nikolić; Nikola i Ivka i ob. 

                 Barbarić; Velimir Benić; Juraj Perović i

                 Mihael Rajković;  --- na nakanu sv. Kvirinu

19.30  --   PROBA I ISPOVIJED KRIZMANIKA I KUMOVA

                                               

Subota

3. lipanj

PROSLAVA SVETOG KVIRINA

 

10.00      PROCESIJA OD KATEDRALE DO  SV. KVIRINA

17.00       Vjenčanje: Ivan Lukačević i Tomislava Mikičić

18.00       Vjenčanje: Antun Vuković i Karla Hodak    

19.00  --   Na nakanu za zdravlje i sreću

 

 

PEDESETNICA - DUHOVI

4. lipanj

 

 

  8.00    †  Amalija, Tomo i Adam Kolar         

10.00   --  SLAVLJE SVETE POTVRDE – gospodin biskup

19.00   †  Josip i Jelka Kvakić

                                                                                                                                                                       

 

Napomena:

Na misama koje predvodi gospodin Biskup, svećenik prikazuje misu na prijavljenu nakanu, ali ih ne izgovara na glas za vrijeme mise.

U slučaju krivo napisanog imena ili prezimena vaših nakana i eventualni izostanak imena napomenite župniku, kapelanu ili časnoj sestri u sakristiji kako bismo ispravili pogrešku. Hvala na razumijevanju